26Haz/24

Motivation and Employees

Flexible working, pandemic, remote working have begun to change working life. Has the changing working life with developing technology started to make people unhappy instead of happy? Expectations over the last 10 years showed that the happiness and motivation index would increase.  But guess what? It didn’t happen. According to a recent study, over 80% of employees worldwide are “not satisfied with their job”.

Isn’t that a surprising result?

Why?

In fact, technology was supposed to make the world’s working life easier. But technology has not made people more comfortable than we thought. It may have been the opposite. In fact, technology seems to have added extra burdens. Because many technological devices that were not in our lives 20 years ago have now become a part of our business and social lives. And we need time for these. We will not be able to get back the time we spend on technology because it is disappearing from our lives. When this is the case, people have become drowning in technology. What do you think happened in the end? First, people became dissatisfied with their social lives and then with their jobs.

We started to see another result supporting this in our own surveys. I would like to explain this a little bit for your understanding. We conduct “Loyalty and Motivation” surveys in our professional lives. In these surveys, we create 5 (five) different employee profiles. I would like to share these groups with you to make them more understandable.

Devotees
Satisfied
Undecided
Timewasters
Exhausted

The last group, the exhausted ones, are extremely valuable to us. In short, they are people who say they don’t want to be here anymore within an organization. In the last 5 years, the percentage of people in this group has increased by more than 100%. This shows us that employees are increasingly moving away from their workplaces.

In addition to generation conflicts, the instantaneous world view (I call this “people living with notifications”) and changing human behaviors have unfortunately created a multiplier effect on this.

In my opinion, this wound will continue to deepen. Because in recent years, the reason why people change jobs frequently supports this. Employees are transferred to a new workplace almost every 2 years. As they do, they tend to look for a job again after 6 months.

Okay, so what is the solution?

I will not use very long sentences in this article. I just want to touch on the headings. In my opinion, we need to develop in two areas.

1- The management style and workplace opportunities of workplaces should be increased.

2- Human resources systems based on individuals should be established by moving away from standardization trends.

Of course, all the remaining topics can be subheadings or main headings. But everyone should know that all employees and companies are currently being tested with motivation. Where there is no motivation, there will be no happiness and profit. Where there is no profit, first the employee, then the company and then the country’s economy will be negatively affected.

If you have any questions, you can contact me.

Ahmet Koşkan

https://www.linkedin.com/in/ahmet-ko%C5%9Fkan-31588452

https://www.facebook.com/ahmetkoskan

https://www.instagram.com/ahmet.koskan

ahmetkoskan@gmail.com

www.turkiyeik.com

25Haz/24

Motivasyon İle Sınanan Çalışanlar

Esnek çalışma, pandemi, uzaktan çalışma derken işin rengi değişmeye başladı. Gelişen teknoloji ile birlikte değişen çalışma hayatı insanları mutlu edeceği yerde mutsuz mu etmeye başladı. Son 10 yıldaki beklentiler mutluluk ve motivasyon endeksinin yükseleceği yönündeydi.  Fakat ne oldu dersiniz? Bu gerçekleşmedi. Son yapılan bir araştırmaya göre tüm dünyadaki çalışan eğilimi %80 üzerinde “işinden memnun olmadığı” yönünde çıktı.

Şaşırtıcı bir sonuç değil mi?

Peki neden?

Aslında teknolojinin dünya çalışma hayatını rahatlatması lazımdı. Ama teknoloji insanları tahmin ettiğimizden daha çok rahatlatmadı. Tam tersi bile olmuş olabilir. Ekstra yükler yüklemiş gibi görünüyor. Çünkü 20 yıl önce hayatımızda olmayan birçok teknolojik cihaz şuan iş ve sosyal hayatımız bir parçası ve bunlar için zamana ihtiyacımız var. Harcadığımız bu zaman ise bizim hayatımızdan giden geri kazanılmayacak tek olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Durum böyle olunca insanlar teknolojide boğulur hale geldi. Sonunda ne mi oldu dersiniz? Önce insanlar sosyal hayatlarından sonra da işlerinden memnun olmaz hale geldiler.

Bunu destekleyici başka bir sonucu kendi yaptığımız anketlerde görmeye başladık. Bunu biraz size anlaşılmak adına açıklamak isterim. Bizler “Sadakat ve Motivasyon” anketleri meslek hayatımızda gerçekleştiririz. Bu anketleri yaparken anket amacını belli etmeyiz. Bu anketlerde 5(beş) farklı çalışan profili çıkarırız. Bu grupları daha da anlaşılır olmak adına sizler ile paylaşmak istiyorum.

Adanmışlar
Memnun Olanlar
Kararsızlar
Zaman Geçirenler
Bitkinler

Burada son grup olan bitkinler bizim için son derece değerlidir. Kısaca bir organizasyon içinde artık ben burada olmak istemiyorum diyen kişilerdir. Son 5 yılda bu gruptaki bulunan kişilerin oranı tam tamına %100’den fazla artış sağladı.  Buda bize gösteriyor ki git gide çalışanlar işyerlerinden uzaklaşıyor.

Kuşak çatışmalarının yanında anlık dünya bakış açısı (Ben buna “bildirimle yaşayan insan” diyorum) ve değişen insan davranışları maalesef buna çarpan etkisi oluşturdu.

Benim görüşüm bu yara derinleşmeye devam edecektir. Çünkü son yıllarda insanların sık iş değiştirme sebebi bunu desteklemektedir. Neredeyse 2 yılda bir yeni işyerine çalışanlar geçer oldu. Geçtikleri gibide 6 aydan sonra yeniden iş arama eğilimine girmektedirler.

Tamamda çözüm nedir?

Bu yazıda çok uzun cümleler kullanmayacağım. Sadece başlıklar halinde değinmek istiyorum. Benim fikrimce iki noktada gelişmemiz lazımdır.

1-İşyerlerinin yönetim tarzı ve iş yeri olanakları artırılmalıdır.

2-Standartlaşma eğilimlerinden uzaklaşarak bireye dayalı insan kaynakları sistemleri kurulmalıdır.  

Elbette tüm geriye kalan konular alt başlık veya ana başlık olabilir. Ama şunu herkes bilmelidir ki tüm çalışanlar ve şirketler şuan motivasyon ile sınanmaktadır.  Motivasyonun olmadığı yerde ise mutluluk ve kazanç olmayacaktır. Kazancın olmadığı yerde ise önce çalışan, sonra şirket sonrada ülke ekonomileri olumsuz etkilenecektir.

Sorularınız olursa benimle iletişime geçebilirsiniz.

Ahmet Koşkan

https://www.linkedin.com/in/ahmet-ko%C5%9Fkan-31588452/

https://www.facebook.com/ahmetkoskan

https://www.instagram.com/ahmet.koskan

ahmetkoskan@gmail.com

www.turkiyeik.com

16Haz/21

Zor Geçen Günlerin Sonrası?

Uzun bir aradan sonra vaktim el verdiğince içimden gecen cümleleri sizler ile paylaşmak istiyorum.

Web sitemi son 1 yılda güncellemeye fırsat bulamadım. Buna rağmen 873.200 ziyaret ile bana göstermiş olduğunuz ilgi için öncelikle teşekkür ediyorum. Böylece 2.604.681 ziyaretçi ile birçok ülkeden kişiye ulaşmış olduk. 135.387 yoruma maalesef cevap veremedim ☹.

Yol gösterici olması arzusu ile en çok aranan kelimeleri bu büyük istatistiğe dayanarak sizler ile paylaşmak istiyorum.

 1. Özgeçmiş Nasıl Hazırlanır? (Bu yazının İngilizce
  yayını %18,74 ile en çok okunan yazı oldu.)
 2. Uluslararası CV Örnekleri
 3. Ücret

Buradan şu sonuç çıkıyor; son 1 yıl içerisinde tüm dünyada iş arayış hızı ya değişmedi ya da arttı. Bu normal karşılanabilir çünkü işsizlik oranları tüm dünyada artmış durumdadır.

Fakat burada geçmiş işsizlik oranlardan ayrışan bir durum ciddi anlamda ön plana çıktı. Her ne kadar işsizlik oranları artmış olsa da yetkin personellerde iş arama oranları ciddi anlamda azaldı. Çünkü çağa ve teknolojiye ayak uydurabilen ve yabancı dil gibi yetkinlikleri yüksek personelleri işyerleri elde tutmaya çalıştı. Buda daha önceki dönemlerden farklı bir işsizlik istatistiği önümüze getirdi.

Pandemi hayatımızın merkezi haline geldi. Sosyal ve iş hayatı pandemi merkezli şekillendi. Değişen çalışma koşullarında en çok uğraşı şüphesiz insan kaynakları ekipleri gerçekleştirdi.Çalışma koşulları değişse de çalışan performansının işyerine etkilerini en aza hissettirecek sistemleri devreye almayı başaran ekipler şüphesiz meslektaşlarımız oldu. 

Bu zor gibi görünen aşama sonrası şimdi daha da zor bir aşamaya geçmeye hazırlanıyoruz. Çünkü insan ve toplum davranışları değişti. Fakat bu değişim yeterli zamana sahip olarak olgunlaşmadı. Bu nedenle bu olgunlaşmamış davranış biçimi çalışma hayatını ve bizleri etkiyecektir. Bunlardan en önemlilerini paylaşmak isterim.

 1. Çalışanlar eski alanlarına dönmekte zorlanacaktır.
 2. Kuşak farklıları nedeni ile değişime ayak uydurma
  hızı geri dönüşte ciddi anlama hissedilecektir. Çünkü daha genç kuşaklar
  değişmiş olurken daha olgun kuşaklar henüz değişimi tamamlamamış olacaktır.
 3. Öğrenmede en temel esas olan usta çırak ilişkisi
  hiç olmadığı kadar azalmış olacaktır. Buda firmalarda deneyim transferinin
  önünü ciddi anlamda engelleyecektir.
 4. Ciddi ekonomik -/+ birikim ile karşı karşıya kalınmış
  olunacaktır. Hem bireysel hem de şirket bazlı bu farklar belirgin hale gelecektir.
 5. Teknoloji kullanma alışkanlığı geri dönüşte
  işyerlerini etkileyecektir. Eski alt yapıları kullanan çalışanlar eğer alt
  yapılar değişmez ise yeni iş yerleri tanımak isteyecektir.
 6. Pandemi de kazanılan sosyalleşme, beğenilme,
  sosyal medyada sevilme alışkanlığı işyerlerinden de çalışanlar tarafından beklenecektir.

Tüm bu süreci doğru yönetmek için işyerlerine ve çalışanlara karşılıklı büyük ödevler düşmektedir. Bunlardan bazıları ise şöyledir.

 1. Yeni teknolojik ve sosyal çalışma alanlarına geçiş
  yapan işyerleri geleceğin işyerleri olacaktır.
 2. Farklı çalışma modellerine devam eden şirketler
  kazanan şirketler olacaktır. Bu çalışma modellerine verimli kılan çalışanlar en
  iyi çalışan adayları olacak ve kariyerleri çok daha iyi şekillenecektir.
 3. Atölye öğrenme sistemlerini hayata geçiren tüm
  işyerleri know-how üstünlüğünü koruyacaktır.
 4. Birikimlerini koruyan tüm bireyler stres altında
  çalışmadan uzak duracakları için başarılı olacaklardır.
 5. Taktir ve beğenilmeyi en iyi yapan işverenler en
  iyi çalışanlara sahip olacak ve dış transferleri en şekilde gerçekleştirecektir.
 6. Sosyal medya ile işveren markası hiç olmadığı
  kadar önemli hale geldi. Bu nedenle işveren markasına yatırım yapan tüm işyerleri
  her zaman ön planda olacaktır.

Şüphesiz hala devam eden bu sürecin etkileri devam edecektir. Bireysel ve toplumsal olarak ne kadar hazır hala gelirsek o kadar çok verimli olacağız.

Sorularınız olursa benimle iletişime geçebilirsiniz.

Ahmet Koşkan

https:// https://www.linkedin.com/in/ahmet-koşkan-31588452/

https://www.facebook.com/ahmetkoskan

https://www.instagram.com/ahmet.koskan/

ahmetkoskan@gmail.com

www.turkiyeik.com

30Ağu/19

‘Sevgililer Sevgilisine’ Burs Başvuruları

Değerli Öğrencimiz,

Sevgililer Sevgilisine” Aşka Mısralar kitabımın tüm gelirlerini burs olarak aktaracağımın sözünü vermiştim. Bu nedenle 03 Eylül 2019 tarihine kadar ekte yer alan burs başvuru formunu doldurmanızı ve iletmenizi rica ediyorum.

Burs ödemesini gerçekten ihtiyacı olan ve okumak isteyen arkadaşlara iletmek istiyorum. Şimdi aşağıdaki yazdıkları bir dakika da olsa düşünmeni istiyorum.

Oyun oynayacak kadar iyi bir telefona sahip misin?

Sigara, alkol vb. ürünleri tüketiyor musun?

Ayda en az 2 kez dışarıda yemek yiyebiliyor musun?

Dolabını açtığın zaman markalı kıyafetlere sahip misin?

Lüks ve eğlence içeren aktivitelere sahip misin?

Kişisel bakımın için ne kadar para harcıyorsun?

Annen veya baban seni okutmak için gerçekten ekstra çalışıyorlar mı? Sen okumasan çalışmasalar da olur muydu?

Evin ve memleketin hariç yılda en az 1 kez tatil yapıyor musun?

Hiç gerçekten samimi olarak birilerine yardım ettin mi?

Yukarıdaki düşünceler sonrası burs başvurusunda bulunan arkadaşların gerçekten ihtiyaç sahibi olup olmadığını vicdanlarına bırakıyorum.

Burs ödemeleri kitap gelirlerine bağlı olduğundan dağıtım yöntemi aşağıdaki gibi olacaktır.

1-Burs başvuruları burs başvuru formunda verilen cevaplara bağlı olarak bir değerlendirmeye alınacaktır.

2-Her bir sorunun kendi içinde bir puanlaması vardır. Örneğin aile geliri 2000 TL olan kişi 10 puan alırken, 5000 TL olan kişi 5 puan alacaktır. Sevgiler Sevgilisine kitabını öneren kişi 2 puan alırken, önermeyen 0 puan alacaktır.

3-Bu puana göre en çok ihtiyaç sahibinden en az ihtiyaç sahibine göre sıralama yapılacaktır. İlk sırada olan arkadaş ilk bursiyer olacaktır. Diğerleri sıra ile devam edecektir.

4-Öncelikle ilk bursiyerin 8 aylık burs miktarı tamamlanıncaya kadar gelirler ilk bursiyere aktarılacaktır. Ardından ikinci bursiyer, ardından ise diğer sırada olanlar devam edecektir.

5-Kitap gelirleri değişken olduğundan burs olanakları da değişecektir. Örneğin ilk bursiyerin 5 aylık burs geliri toplandı ve daha fazla toplanamıyorsa 5. ay sonunda burs imkânı ortadan kalkacaktır. Fakat aradaki 5 aylık dönemde gelirler elde edilmeye devam ediliyorsa bu gelirler ile burs imkânı devam edecektir. Ayını şekilde toplam 5 bursiyerin 8 aylık geliri toplandı ve 6. bursiyer için yalnızca 1 aylık gelir toplandı ise 6. bursiyer 1 aylık geliri alacaktır. Devamında 2. ayda gelir gelmez ise burs imkânından faydalanamayacaktır. Kısacası gelirler devam ettikçe burs imkânı da devam edecektir.Aylık gelir durumuna göre burs alan öğrenci sayısı da değişecektir.

6-Burslar aylık olarak aktarılacaktır. Aylık burs miktarı son bursiyer de yarım kalsa dahi miktarın aktarımı yapılacaktır. Yani 1 TL olsa bile aktarım devam edecektir.

7-Gelirlerin fazla ve burs alan öğrenci sayısı az olması durumda yeni başvurular alınacaktır.

7-Yazar tanıdığı veya bildiği kişiler iltimas geçmeyecektir. Tamamen objektif kalacaktır.

8-Yazar gelirlerin hiçbir kuruşuna dokunmayacaktır. Fakat duruma göre şartları tamamen değiştirme hakkına sahiptir.

Sevgilerimle.

Ahmet Koşkan

Sevgililer Sevgilisine

“Aşka Mısralar” 

www.ahmetkoskan.com

Burs Başvuru Formunu İndirmek İçin Tıklayınız.

07Ağu/19

Sevgililer Sevgilisine

Değerli Okurum,

Sizler ile yazılarımız sayesinde bu zamana kadar hep iletişimde olduk. Tüm yazılarımızın okuyucu kitlesi milyon kişiye ulaşmış durumdadır. Özellikle son dönemlerde yazılarımızın yabancı dilde de yayınlanması diğer ülkelerden de ilgiyi artırmıştır. Şimdi ise çok istediğim fakat uzun zamandır bir türlü yayınlamak için fırsat bulamadığım ilk kitabımla birlikteyim.

Sevgililer Sevgilisine” Aşka Mısralar kitabını dijital ortamda sizlere sunmanın heyecanını yaşıyorum. Bu heyecan inanın tarif edilemez bir duygu olarak kalbimde yerini alıyor.

İnsanların daha çok mesleki bir kitap beklediğinin farkındayım. Fakat bu eser ilk yayın hayalimin bir gerçekleşmesi olarak doğdu. Bu nedenle bu eseri önce yayınlamak ve mesleki eserleri daha sonraya bırakmak hayalimin gerçekleşmesi açısından önemliydi.

Eserin içeriği hakkında çok fazla ipucu vermek istemiyorum. İçeriğini daha çok merakınıza bırakıyorum.

Şükürler olsun ki Yüce Mevlam bu eseri bir beklenti olmadan yayınlamayı nasip etti. Bu nedenle yayından elde edeceğimiz geliri üniversite öğrencilerine burs olarak vermeye karar verdik. Bu yayının geliri ile daha çok öğrenciye ulaşmayı istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki son yıllarda maalesef burs imkanları son derece azaldı.

Burs başvurularını ve eserin tanıtımını tamamen sosyal medya üzerinden yapacağız. Eserin dijital olması ve bu tür tanıtıma yönelmemizdeki en önemli sebep ise maliyeti en azda tutarak daha fazla öğrencimize elde edilen imkanı ulaştırmaktır.

Kısacası eserden 1 TL’de elde etsek milyon TL’de elde etsek tamamı burs olarak kişi ya da kişilerle paylaştırılacaktır.

Burs başvurusu için;

1-Instagram hesabınızdan Ahmet Koşkan instagram hesabından paylaşacağımız ilk gönderiyi etiketleyerek
# AŞKA MISRALAR
# SEVGİLİLER SEVGİLİSİNE” hashtag’leri ile paylaşılması,

2-Yorum kısmına sipariş numarası ve
# AŞKA MISRALAR
# SEVGİLİLER SEVGİLİSİNE” hashtag’leri ile yorum yapılması,

3-Üniversite öğrencisi olunması,

4-Eserin sipariş numarası ile bilgilerinizin örtüşmesi gerekmektedir.

Bunu yapmamızdaki amaç daha fazla kişiye ulaşarak hem imkanı artırmak hem de burs alacak öğrencilere sesimizi duyurmaktır.

Üniversitesi öğrencisi olmasa da paylaşım yaparak ve eseri satın alarak destek olacak kişilere ise şimdiden teşekkür ediyorum. Bu niyetleri bizim için çok değerli olacaktır. Burslar ile ilgili gelir elde edilmesi halinde videolar ile şeffaf bir şekilde sosyal medyada sizleri burs alma koşulları hakkında bilgilendireceğim.

Eseri oluştururken bana destek veren tüm herkese teşekkür ediyorum. Özel teşekkürü bir borç bildiğim insanların yanımda ve/veya kalbimde olması her zaman benim için en değerli hazine ve paylaşım olacaktır.

Sevgilerimle.

Ahmet Koşkan