ik1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ EĞİTİMİ

İnsan Kaynaklarının Önemi, Amacı, İşlevleri
İnsan Kaynağı Planlaması Yapma
Kurumsal Değer, İlke ve Kavramları Oluşturma
İnsan Kaynakları Politikaları Oluşturma
Kurumsal Organizasyon Yönetimi,
Organizasyon Şeması Hazırlama
İnsan Kaynakları Sistemlerinin Kurulması
Kurum Kültürü
İlke, Değer, Kurum İlkeleri Ve Değerleri

Daha Fazlası…

İNSAN KAYNAKLARININ FONKSİYONLARI EĞİTİMİ

İşe Alım Süreci
Ücret Yönetimi
Ek Gelir Yönetimi
Yasal Zemine Uygunluk
Performans Yönetimi
Ödül Yönetimi
Personel Gelişim Yönetimi
İş Güvenliği ve Sağlığı
Personel Eğitimi Yönetimi
Personel İlişkileri Yönetimi

Daha Fazlası…

 secmeyerlestirme
 ik2

YETKİNLİK VE YETKİNLİK BAZLI MÜLAKAT TEKNİĞİ EĞİTİMİ

Yetkinlik Nedir?
Yetkinliklerin Amacı
Başlıca Yetkinlikler
Görevsel Yetkinlikler Nelerdir?
Yönetsel Yetkinlikler Nelerdir?
Yetkinlik ve Seçme Yerleştirme
Yetkinlik Bazlı Mülakat Tekniği
Yetkinlik ve Performans Değerlendirme Sistemi
Yetkinlik ve Kariyer Yönetimi

Daha Fazlası…

SEÇME VE YERLEŞTİRME EĞİTİMİ 

İş Analizi Süreci,
Metodları Uygulama Alanları
Aday Başvuru Takip Sistemi Kurma
Aday Veri Tabanı Oluşturulması ve Nitelik Taraması
İş Görüşmesine Hazırlık,
İş Görüşmesinin Hedefi.
İş Görüşmesi Teknikleri
Mülakat Çeşitleri,
Mülakat Teknikleri
İş Görüşmesinde Sorulacak Soru Yapıları
İş Görüşmesinde Yapılmaması Gerekenler
Görüşme Sonrası Çalışmalar
Değerlendirme Ve Aday Seçimi
İş Ve Ücret Teklifi

Daha Fazlası…

ik3
 ik4

BORDROLAMA VE PERSONEL ÖZLÜK İŞLERİ EĞİTİMİ

Personel Özlük Dosyası Hazırlama
Personel SGK İşe Giriş Bildirimleri
Bildirge Düzenleme Yöntemleri
E-Bildirge Uygulaması Personel Bordrosu Hazırlama
Personel Ücret Ve Maliyet Hesaplama
Kıdem Tazminatı Kanunu
Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Şartları Ve Kıdem Tazminatı Hesaplaması
İhbar Tazminatı Hak Kazanma Şartları Ve İhbar Tazminatı Hesaplaması

Daha Fazlası…

İNSAN KAYNAKLARINDA PERFORMANS YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Performans Yönetim Sistemi
Kurumlarda Performans Yönetim Sistemi Kurma Amaçları
Performans Değerlendirme Sistemleri
Performans Değerlendirme Teknikleri
Performans Değerlendirme Sürecine Etki Eden Faktörler
Performans Değerlendirmede Dikkat Edilecek Noktalar
Performans Değerlendirmede Yapılan Hatalar
Performans Değerlendirme Sonuçlarının Kullanım Alanları

Daha Fazlası…

 performansyonetimi
 ik5

KARİYER YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

Kariyer, Kariyer Yönetimi
Kariyer Yönetim Sistemi
Kariyer Motivasyon İlişkisi
Kariyer Haritası Hazırlama Teknikleri
Uygulamalı Kariyer Yönetim Sistemi Hazırlanması

Daha Fazlası…

KANUN EĞİTİMLERİ

4857 Sayılı İş Kanunu
5510 Sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Daha Fazlası…

 ik6

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir