Kenar Archives

Hoşgeldiniz

Bu siteyi kurma amacım insan kaynakları alanında doğru bilgiyi adaylara, insan kaynakları çalışanlarına, yöneticilere, müşterilere ve bu alanda kendini geliştirmek isteyenlere bilimsel veriler ve teorik uygulamaları birleştirerek ulaştırmaktır.

İnsan kaynakları anlam olarak çağdaş iş yaşantısında emeğin en etkin ve en verimli şekilde yönlendirilmesidir. Emeğin bu yönlendirilme ve yönetme süreci meslek tercihi ile başlamaktadır. Meslek tercihi ise bilinenin aksine iş yaşantısı ile başlamamaktadır.

Tam bu noktadan hareketle bu kadar uzun bir süreçte emek gücünün ve insan kaynakları çalışanlarının ilk karşılaştığı yerin mülakat aşaması olması bizi uzun vadeli planlara sürüklemektedir. O zaman şu iki soruyu sormamız gerekmektedir. Mülakat zamanı her iki taraf için doğru yer ve doğru zaman mıdır?. Her iki taraf da yoksa bir yanlışın içinde midir? Burada pekala farklı olmaya çalışmamız bizim için neden önemli?

Modern insan kaynakları uygulamalarını uygulayan büyük ve çok uluslu işletmeler her alanda olduğu gibi uygulamış oldukları insan kaynakları politikalarını da sayısal olarak değerlendirme eğilimindedirler. Fakat insanın sadece maddi bir varlık olmadığını duygu ve düşünceleri ile bir varlık olduğunu unutmamız gerekir. İnsanın işletmedeki sayısal başarısını etkileyen insanın insan olma özelliği olan duygu ve düşünceleri bu politikalarda göz ardı edilemez. Başarının insanı duygu ve düşünceleri ile birlikte sosyal hayat ve iş hayatının birlikte değerlendirilmesinde geçtiğine inanmaktayım.

Günümüzde bilgiye ulaşmak son derece kolay ama doğru bilgiye ulaşmak yada doğru bilgimi olduğunu bilmek ise ulaşmak kadar kolay değildir. Bir diğer önemli